Školiace stredisko SBS s akreditáciou Ministerstva vnútra SR

H77 s.r.o.

Kurz SBS typ S

Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu S.

Kurz je prvým krokom pre získanie zamestnania v SBS. Po skončení kurzu každý absolvent získa osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré ho za podmienok ustanovených v zákone o súkromnej bezpečnosti oprávňuje vykonávať fyzickú ochranu. Ihneď po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti mu je vydaný preukaz odbornej spôsobilosti typu S, ktorý ho oprávňuje vykonávať fyzickú ochranu (strážna služba) a pátranie (detektívna služba).

Kurz SBS typu S je najmenej náročným kurzom v oblasti súkromnej bezpečnosti. Vyučovanie pozostáva zo 78 vyučovacích hodín, ktoré sú rozvrhnuté do šiestich dní.

Predpokladom pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S je vek 18 rokov, bezúhonnosť podľa § 13 a spoľahlivosť podľa § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti. Všetky tlačivá potrebné na preukázanie uvedených skutočností dostane absolvent v prvý deň začatia kurzu SBS v školiacom zariadení.

Partneri: Autoškola Žideková | StillMass