Školiace stredisko SBS s akreditáciou Ministerstva vnútra SR

H77 s.r.o.

Školiace stredisko

Školiace stredisko kurz SBS Zvolen


Zväčšiť mapu

Akreditované školiace stredisko pre vykonávanie kurzov SBS sa nachádza vo Zvolene na adrese ul. Dobronivská 6/A, Zvolen,  v budove autoškoly. Je situované v časti Zvolena s dobrým autobusovým a vlakovým spojením aj z okolitých miest a obcí. 

Vyučovacia hodina kurzu SBS v rámci odbornej prípravy trvá 45 minút. Systém vyučovania je spravidla rozdelený do 90 minútových blokov, medzi ktorými je 10 minútová prestávka a jedna 30 minútová prestávka na obed. Rozdelenie kurzu na jednotlivé dni v týždni je možné modifikovať podľa požiadaviek účastníkov.

Pred začatím odbornej prípravy nášho kurzu SBS všetci účastníci dostanú záznamník odbornej prípravy a rozsiahly študijný materiál. Po jej ukončení je každý absolvent kurzu SBS prihlásený na skúšku odbornej spôsobilosti na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky tak, ako to stanovuje zákon o SBS.

Partneri: Autoškola Žideková | StillMass