Školiace stredisko SBS s akreditáciou Ministerstva vnútra SR

H77 s.r.o.

Školiace stredisko

Školiace stredisko kurz SBS Zvolen


Zväčšiť mapu

Akreditované školiace stredisko kurzov SBS sa nachádza vo Zvolene na adrese ul. Borovianska č. 26 Zvolen,  v budove autoškoly. Je situované v mestskej časti Zvolena Podborová s dobrým autobusovým a vlakovým spojením aj z okolitých miest a obcí. 

Vyučovacia hodina kurzu SBS v rámci odbornej prípravy trvá 45 minút. Systém vyučovania je spravidla rozdelený do 90 minútových blokov, medzi ktorými je 10 minútová prestávka a jedna 30 minútová prestávka na obed. Rozdelenie kurzu na jednotlivé dni v týždni je možné modifikovať podľa požiadaviek účastníkov.

Pred začatím odbornej prípravy nášho kurzu SBS všetci účastníci dostanú záznamník odbornej prípravy a rozsiahly študijný materiál. Po jej ukončení je každý absolvent kurzu SBS prihlásený na skúšku odbornej spôsobilosti na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky tak, ako to stanovuje zákon o SBS.

Partneri: Autoškola Žideková | StillMass